TÜBİTAK AR-GE Projeleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve uluslararası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Firmaların bu desteklerden faydalanabilmesi için yüksek nitelikte Ar-Ge projelerinin bulunması gerekmektedir.

Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir.

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından destekler (%60-75) sağlanmaktadır. Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık’ın ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık uzmanları tarafından verilmektedir.

Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık Tarafından Danışmanlığı Verilen Teşvik Programları

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık’ın TÜBİTAK Destek Programları konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.

 

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi
 

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Proje Yürütme İzlenme ve Raporlama
 • Aylık İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • İş Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
 • Dönem Raporlarının Oluşturulması
 • Mali Raporların Oluşturulması
 • Mali Raporların Denetlenme Sürecine Danışmanlık
 • Dönem Raporu Sunumları ve İzleyici Denetlemesine Hazırlık
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması

Avrupa Birliği, bilimsel ve teknoloji alanında faydalı olabilecek her türlü projeyi destekleyici teşviklerde bulunmaktadır. Bunun için yüksek miktarlarda fonlar ayrılmıştır. Avrupa Birliği fonunda yer alan ve öncelikli desteklenecek projeler arasında, teknolojik içeriği kapsayan konular yer almaktadır. Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde kullanılmaktadır. Yeni sunulacak projelerle birlikte, teknoloji kullanımı hayatı daha verimli hale getirecektir. Proje geliştirme konusunda, şirketler, şirket ortakları, kurum veya kuruluşlar, vakıflar, dernekler ve üniversiteler yararlanabilmektedir. Bu kurumlarda AR-GE merkezlerinin bulunması ve merkezden çıkacak projeler, daha kolay desteklenebilir konumdadır. Eğer bu kurumlarda AR-GE merkezi bulunmuyorsa, dışarıdan atanan danışmanlar sayesinde, AR-GE projeleri üretme konusunda destek olabilirler. AR-GE projeleri geliştirmede, proje hazırlığı, sunumu ve yönetilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Kimler Proje Desteği Alabilir? Proje Çalışmasında Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

AR-GE proje çalışmalarında adım adım izlenmesi gereken bazı yollar bulunmaktadır. AR-GE projeleri geliştirilirken, sadece fikir üretmekle kalmayıp, seri üretim, patentleme ve pazarlama konusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Projeler üretildikten sonra, TÜBİTAK gibi destek veren kurumlara teslim edilmektedir. Projenin maliyetine göre farklı destek ücretleri ödenmektedir. Detayları incelendiğinde, proje üretmek için analiz yapıp, gerekli maliyeti çıkardıktan sonra, proje gerekli kurumlara sunulur. ARGE projeleri, ülke ekonomisine katkı sağlayarak, teknolojik yenilikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Projeye, sektör ve büyüklük fark etmeksizin, ülkede sermayesi bulunan tüm şirketler başvuruda bulunabilmektedir. ARGE projeleri desteklemede bütçe %60-%75 arasında değişme göstermektedir. Bütçe; projenin yapısına, maliyetine ve süresine göre değişiklik göstermektedir. Geliştirilen proje çalışmalarında sunulan projelerin destek süresi 36 aydır.

AR-GE Projeleri kriterleri ve sıklıkla yapılan hatalar

Ortaya atılan bir fikrin AR-GE projesi olabilmesi için bazı kriterler gözden kaçmamalıdır. Ortaya atılan her fikir AR-GE kapsamına girmemektedir. Mesela hali hazırda bulunan bir ürüne, ekstradan daha işlevsel bir ekleme yapıldığında bu ARGE çalışması olarak nitelendirilmemektedir. Bu ürünün ARGE olarak nitelendirilebilmesi için, üç ana unsuru kapsayacak şekilde olması gerekmektedir. Ürünün ekonomik anlamda bir katkısı bulunması, yapılan ürünün satılabilir özellikte olması ve fark yaratan bir ürün olması gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmeyen unsurlardan biri ise, AR-GE projeleri geliştirilirken, sadece bireysel bilgi birikimiyle bir fikir geliştirmek yeterli olmayacaktır. Bu konuda mutlaka danışman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Danışmanlar projenin ifade ediliş biçimi ve projenin onaylanması sürecinde destek verebilecek uzman kişilerdir. Uzman kişilerden alınan destek sayesinde projenin onaylanma süreci olumlu yönde etkilenmektedir.

Proje çalışmaları yürütülürken, üniversitelerle ortak çalışmalar yapılması, firmanın vizyonunu değiştirdiği gibi proje konusuna göre, üniversitede alanında uzman kişilerle ortaklaşa çalışma yapmak, etkili sonuçlar doğurabilmektedir. Bu şekilde projelerin TÜBİTAK ve KOSGEB onayından geçme süreci kolaylaşmaktadır. Bütçe anlamında sürdürülebilir bir proje için sadece destek veren kurumlara bağlı kalınmamalıdır. Şirketler kendi bünyesinde bir bütçe ayırmaları gerekmektedir. Çünkü destek veren kurumlar %100 bütçe sağlamamaktadır. Kurumlar kendi içerisinde farklı destek verme yüzdeliklerine sahiptir.