Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımları teşvik etmek amacıyla oluşturulan teşvik sistemi; yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda öncelikle firmanın yapacağı yatırım değerlendirilerek en uygun yol haritası oluşturulması gerekmektedir. Şenyurd Ar-Ge Danışmanlık uzmanları aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
  • Yatırım teşvik belgeleri revise müracaatları,
  • Vergi dairesi müracaatları,
  • Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini hesaplamak,
  • Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.